Pages Navigation Menu
Mieszkanie

Drzwi antywłamaniowe

3Aby drzwi zyskały miano antywłamaniowych muszą spełniać określone przepisami warunki bezpieczeństwa. Wysokiej klasy musi być każdy element konstrukcji, czyli ościeżnica, skrzydło drzwiowe, okucia oraz zamki. O bezpieczeństwie domu można mówić wtedy, gdy drzwi są co najmniej klasy 3. Drzwi antywłamaniowe montuje się w stalowej ościeżnicy, którą podtrzymują stalowe kotwy – ich zadaniem jest przejmowanie obciążeń poprzecznych, a więc takich, jakie pojawiają się na przykład przy próbie wyważenia drzwi. Skrzydło drzwiowe posiada wewnątrz stalową konstrukcję zabezpieczającą, a zewnętrzną powierzchnię stanowi albo dwuwarstwowa blacha albo bardzo gruba płyta wiórowa. Drzwi antywłamaniowe są przy okazji ochroną przed mrozem i hałasem z zewnątrz. W bezpiecznych drzwiach musi być co najmniej jeden zamek. Jest to zamek centralny, sterujący systemem sztab i bolców, które „chowają” się w ramie drzwi. Takie zabezpieczenie praktycznie uniemożliwia wyważenie drzwi, a samo skrzydło drzwi jest trudne do zniszczenia przez osoby postronne.